Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:38 SA | 23/08/2016
Công bố Nghị quyết số 102 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty
2:08 CH | 16/08/2016

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 102 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Bình Dương - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đối với ông Võ Văn Huy Hoàng.

Văn bản

Công bố trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

QNS: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần thứ 03
4:28 CH | 03/08/2016

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ ba số 61/2014/GCNCP-VSD-3 ngày 02/08/2016 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

http://vsd.vn/21-p4c23-34686/2454/QNS-Cap-giay-chung-nhan-dang-ky-chung-khoan-bo-sung-lan-thu-03.htm

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
4:10 CH | 01/08/2016

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty - Võ Thị Anh Trâm - là con của ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc  Công ty.

Văn bản

Thông báo về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2016
4:05 CH | 01/08/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Thông báo về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 .

Văn bản thông báo

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu Giấy ủy quyền nhận cổ tức

Công bố Nghị quyết số 98 của Hội đồng quản trị Công ty
3:56 CH | 01/08/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Nghị quyết số 98 của Hội đồng quản trị Công ty.

Văn bản Nghị quyết

Công bố UBCKNN

Công bố Báo cáo tài chính quý II và 06 tháng đầu năm 2016
4:54 CH | 26/07/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính quý II và 06 tháng đầu năm 2016.

Báo cáo tài chính riêng

Báo cáo tài chính hợp nhất

UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
3:32 CH | 25/07/2016

 UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Link UBCKNN

Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị QNS về việc tái tục hợp đồng đối với ông Nguyễn Hữu Tiến
4:40 CH | 21/07/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị QNS về việc tái tục hợp đồng 1 năm và bổ nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Tiến.

Nghị quyết

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7 tháng 7 năm 2016
2:54 CH | 13/07/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7 tháng 7 năm 2016.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7/7/2016

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Trang 13 trong 35Đầu tiên    Trước   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn