Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
2:54 CH | 20/06/2016

Ngày 13/6/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 181/CPĐQN-TCKT ngày 11/06/2016 của CTCP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 15/NQ-CPĐQN-ĐHĐCĐ2015 ngày 28/3/2015, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 33/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2016 ngày 09/4/2016, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 77/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 08/6/2016 và các quy định của pháp luật.

Link UBCKNN

Công bố thông tin về việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam
10:35 SA | 16/06/2016

Công ty CP Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin về việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Văn bản thông báo gửi Quý cổ đông Công ty

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký

Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2016
10:20 SA | 15/06/2016

Công ty CP Đường Quảng Ngãi Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2016.

Văn bản

Công bố UBCKNN

Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2016
5:37 CH | 09/06/2016

Công ty CP Đường Quảng Ngãi Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 08 tháng 6 năm 2016 về việc phê chuẩn Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và một số nội dung quan trọng khác.

Văn bản Nghị quyết

Danh sách người lao động được lựa chọn

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:37 SA | 06/06/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - Ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Văn bản

UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi
9:51 SA | 03/06/2016

 Ngày 30/5/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 161/CPĐQQN-TCKT ngày 27/05/2016 của CTCP Đường Quảng Ngãi. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Đường Quảng Ngãi phát hành trả cổ tức thành công là 42.303.666 cổ phiếu.

Văn bản QNS gửi UBCKNN

Link UBCKNN

Thông báo nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt còn lại của năm 2015
8:31 SA | 09/05/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt còn lại của năm 2015.

Văn bản  /   Mẫu Giấy đề nghị CK  /  Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
4:06 CH | 07/05/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty - Bà Nguyễn Thị Kim Nguyệt - vợ ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Văn bản

Công bố Nghị quyết HĐQT Công ty v/v trả cổ tức bằng cổ phiếu và bổ nhiệm các chức danh quản lý
7:13 CH | 03/05/2016

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết v/v trả cổ tức bằng cổ phiếu và bổ nhiệm các chức danh quản lý để quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

Văn bản

UBCKNN nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi
10:45 SA | 29/04/2016

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin: UBCKNN nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi.

Chi tiết

Trang 13 trong 33Đầu tiên    Trước   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn