Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị QNS về việc tái tục hợp đồng đối với ông Nguyễn Hữu Tiến
4:40 CH | 21/07/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị QNS về việc tái tục hợp đồng 1 năm và bổ nhiệm chức danh phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Tiến.

Nghị quyết

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7 tháng 7 năm 2016
2:54 CH | 13/07/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7 tháng 7 năm 2016.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi ngày 7/7/2016

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Công bố giao dịch cổ phiếu của ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc Công ty
3:28 CH | 12/07/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty -  Ông Võ Thành Đàng - Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Văn bản

Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:23 CH | 12/07/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Công ty.

Văn bản

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động được lựa chọn năm 2016
11:22 SA | 11/07/2016

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động được lựa chọn năm 2016.

Văn bản

Thông báo Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Công ty
6:43 CH | 27/06/2016

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Thông báo Giao dịch quyền mua cổ phiếu của người nội bộ Công ty.

Văn bản

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 6 năm 2016
7:56 SA | 23/06/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 6 năm 2016 về Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty dựa vào kết quả SXKD năm 2015.

Văn bản

Công bố UBCKNN

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
2:54 CH | 20/06/2016

Ngày 13/6/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 181/CPĐQN-TCKT ngày 11/06/2016 của CTCP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 15/NQ-CPĐQN-ĐHĐCĐ2015 ngày 28/3/2015, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 33/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2016 ngày 09/4/2016, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 77/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 08/6/2016 và các quy định của pháp luật.

Link UBCKNN

Công bố thông tin về việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại TT lưu ký chứng khoán Việt Nam
10:35 SA | 16/06/2016

Công ty CP Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin về việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Văn bản thông báo gửi Quý cổ đông Công ty

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký

Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2016
10:20 SA | 15/06/2016

Công ty CP Đường Quảng Ngãi Công bố Nghị quyết HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2016.

Văn bản

Công bố UBCKNN

Trang 14 trong 35Đầu tiên    Trước   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn