Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS thông báo v/v ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
6:29 CH | 15/07/2017

Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - thông báo v/v ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.

Văn bản

Mẫu Giấy ủy quyền

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản

QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 60 về ứng cổ tức đợt 1 năm 2017QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 60 về ứng cổ tức đợt 1 năm 2017
11:41 SA | 14/07/2017
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:39 CH | 07/07/2017

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty:

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Mã chứng khoán giao dịch: QNS.

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:10 CH | 07/07/2017

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Mã chứng khoán giao dịch: QNS.

QNS công bố ngày 26/06/2017 là ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu ĐKGD bổ sung
1:59 CH | 19/06/2017
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố ngày 26/06/2017 là ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu ĐKGD bổ sung.
Ngày giao dịch chính thức là thứ Hai ngày 26/6/2017.
Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 56.263.681 cổ phiếu, giá trị gần 563 tỷ đồng nâng tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch lên 243.813.054 cổ phiếu.
 
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
10:28 CH | 14/06/2017
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Thu Huyền. 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Không có.
Họ và tên người nội bộ: Trương Minh Thuận.
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc Trung tâm Giống mía - chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
- Mối quan hệ với người thực hiện giao dịch: Vợ.
 - Số lượng cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 30.000 CP (tỷ lệ 0.016%).
QNS công bố thông tin về Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
10:26 CH | 14/06/2017

 QNS công bố thông tin về Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Văn bản

QNS công bố thông tin về việc miễn nhiệm nhân sự Công ty
6:26 CH | 14/06/2017

QNS công bố thông tin về việc miễn nhiệm nhân sự Công ty: Ông Cao Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty - nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8/2017.

 

QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017
3:17 CH | 08/06/2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi -  QNS đã ký hợp đồng kiểm toán số 150/HĐKT-AAC ngày 8 tháng 6 năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC  - Quận Hải Châu - Đà Nẵng về việc Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
9:08 CH | 03/06/2017
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
- Mã chứng khoán: QNS.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.235.535 CP (tỷ lệ 4,61%).
Trang 14 trong 43Đầu tiên    Trước   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn