Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Công ty QNS công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2016
10:48 SA | 27/04/2016

Công ty QNS công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2016.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng

Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính
4:11 CH | 26/04/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính. 

Văn bản của UBCKNN

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
1:54 CH | 25/04/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty - ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Văn bản Công bố thông tin

Nghị quyết của HĐQT Công ty v/v bầu các chức danh của HĐQT và trả cổ tức còn lại của năm 2015
11:04 SA | 18/04/2016

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty v/v bầu các chức danh của Hội đồng quản trị Công ty và trả cổ tức còn lại của năm 2015. Ông Võ Thành Đàng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Hữu Tiến là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2020.

Văn bản

Công bố thông tin về việc nhận cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2015
9:50 SA | 12/04/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2015 đến Quý cổ đông Công ty.

Văn bản thông báo 1. Giấy đề nghị chuyển khoản  2. Giấy ủy quyền nhận cổ tức

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo thường niên năm 2015
9:33 SA | 12/04/2016

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo thường niên năm 2015.

Báo cáo thường niên năm 2015

Công bố trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
5:31 CH | 11/04/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Biên bản Đại hội

Nghị quyết Đại hội

Công bố trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
7:46 SA | 04/04/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty - Bà Nguyễn Thị Kim Nguyệt là vợ của ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty. 

Văn bản

Công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
5:03 CH | 28/03/2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Văn bản Nghị quyết

Công bố trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Công ty QNS Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
10:35 SA | 28/03/2016
Trang 14 trong 33Đầu tiên    Trước   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn