Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phần
11:24 SA | 30/03/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40.000 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,01%)..
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.
QNS công bố thông tin gia hạn thời gian báo cáo tài chính năm 2020
10:32 SA | 30/03/2020
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin gia hạn thời gian báo cáo tài chính năm 2020.
QNS công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3:50 CH | 28/03/2020
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 1.500.000 cổ phần
9:39 SA | 27/03/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.923.348 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,58%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.423.348 CP (tỷ lệ nắm giữ 6%).
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 500.000 cổ phần
9:38 SA | 27/03/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.423.348 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,44%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 500.000 CP.
QNS công bố báo cáo thường niên năm 2019
9:39 SA | 23/03/2020
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố báo cáo thường niên năm 2019.
Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đăng ký bán 100.000 cổ phần
4:26 CH | 19/03/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 972.592 CP (tỷ lệ 0,27%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
QNS công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3:31 CH | 17/03/2020
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
 
Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn không bán 100.000 cổ phần đã đăng ký
10:40 SA | 14/03/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 972.592 CP (tỷ lệ 0,27%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
QNS công bố thông tin
8:26 SA | 06/03/2020
1. Đến ngày 5/3/2020, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 438.100/500.000 cổ phần đã đăng ký.
2. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 500.000 cổ phần từ ngày 12/3/2020.
3. Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi kính gửi Quý cổ đông thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên vào ngày 28/3/2020 tại Hội trường Công ty.
Trang 2 trong 60Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn