Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:15 SA | 01/02/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.528.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.828.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,07%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:13 SA | 01/02/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.528.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường chưa phù hợp)
QNS công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2018
11:32 SA | 26/01/2019
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2018.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty
6:25 CH | 18/01/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Xuân.
Là vợ của ông: Nguyễn Thuận.Chức vụ: Giám đốc Nhà máy Nha – chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 175.729 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,06%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 175.729 CP.
QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 4 ngày 17 tháng 01 năm 2019
4:34 CH | 17/01/2019
Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT số 4 ngày 17 tháng 01 năm 2019 gồm các nội dung:
1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 14/02/2019.
- Thời gian họp: Sáng thứ Bảy, ngày 30/3/2019.
- Địa điểm họp: Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, số 02 Nguyễn Chí Thanh, P. Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
1:36 CH | 16/01/2019
 Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.671.532 (tỷ lệ 0,57%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 100.000 CP.
QNS công bố danh sách cổ đông lớn cuối năm 2018
9:15 SA | 12/01/2019
Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố danh sách cổ đông lớn cuối năm 2018.
QNS thông báo thay đổi nhân sự quản lý Nhà máy Đường An Khê
10:02 SA | 11/01/2019
Theo Thông báo số 07/TB-QNS-HC.TC.KHTH ngày 10/01/2019 của Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi v/v thay đổi nhân sự quản lý Nhà máy Đường An Khê:
1. Ông Nguyễn Văn Hòe - Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, tạm nghỉ điều hành nhà máy theo Quyết định số 04/QĐ-QNS-HC.TC.KHTH ngày 07/01/2019 để điều trị bệnh.
2. Ông Đặng Hồng Việt - Phó Giám đốc Kỹ thuật thay ông Nguyễn Văn Hòe Quản lý điều hành hoạt động SXKD của Nhà máy từ ngày 08/01/2019 theo Quyết định số 05/QĐ-QNS-HC.TC.KHTH ngày 07/01/2019 của Tổng Giám đốc Công ty.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:32 CH | 05/01/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.528.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:31 CH | 05/01/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.528.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
Trang 2 trong 46Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn