Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
11:12 SA | 30/03/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7:08 SA | 20/03/2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các tài liệu đại hội.

Văn bản thông báo

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
9:34 SA | 19/03/2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết  số 11/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 17 tháng 3 năm 2015.

Văn bản Nghị quyết

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Công bố Báo cáo tài chính năm 2014
7:27 SA | 18/03/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.

 

Hội đồng quản trị Công ty thông báo v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
8:07 SA | 16/02/2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2:48 CH | 07/02/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Thông báo đến Quý Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014
10:07 SA | 28/01/2015

Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014.

Văn bản

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi xếp thứ 48 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
7:57 SA | 10/12/2014

Sáng ngày 9 tháng 12 năm 2014, Công ty CP báo cáo Đánh giá Việt Nam ( Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet chính thức công bố Bảng xếp hạng VNR500- Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2014. Đây là lần thứ 8 liên tiếp danh sách và thứ hạng của Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam được chính thức công bố.

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN
7:50 SA | 06/12/2014

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN về Nghị quyết số 52 của Hội đồng quản trị ngày 05 tháng 12 năm 2014.

Văn bản

Công bố Nghị quyết số 52 ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Quản trị
2:20 CH | 05/12/2014

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 52 ngày 05 tháng 12 năm 2014.

Văn bản

Trang 24 trong 38Đầu tiên    Trước   19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn