Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
9:59 SA | 27/08/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013.

8:16 SA | 09/07/2013

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo v/v Ủy quyền ký các hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng cổ phần xác nhận cổ phần và hồ sơ, thủ tục để quan hệ với các tổ chức tín dụng của cổ đông QNS.

Giấy ủy quyền

10:57 SA | 05/07/2013

 Hội đồng quản trị Công ty công bố: Nghị quyết số 50/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 4 tháng 7 năm 2013 tại phiên họp lần thứ 20.

Chi tiết

9:22 SA | 05/07/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

Chi tiết

Giấy đề nghị chuyển khoản

Giấy ủy quyền

8:37 SA | 18/06/2013

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Văn bản.

Danh sách người lao động.

9:40 SA | 04/06/2013

UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

6:44 CH | 03/06/2013

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Văn bản công bố

3:09 CH | 11/05/2013

 Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý I năm 2013.

10:32 SA | 04/05/2013

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Văn bản Báo cáo

4:22 CH | 02/05/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Toàn văn biên bản

Trang 24 trong 33Đầu tiên    Trước   19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn