Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
9:31 SA | 27/02/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Văn bản 

8:35 SA | 16/01/2013

 Ngày 9/1/2013 Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi có Kết luận thanh tra thuế năm 2011 tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi (Công văn số 46/KL-CT), trong đó:

9:07 SA | 10/01/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo  v/v nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng cổ phần như sau:

Thông báo số 02/ĐQN-HĐQT/TB

2:16 CH | 02/01/2013

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về việc thay đổi mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thực hiện  từ ngày 01/01/2013

Văn bản thông báo

Mẫu Hợp đồng

7:23 SA | 12/12/2012

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông v/v ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 như sau:

Văn bản thông báo

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

10:21 SA | 10/12/2012

Ngày 08/12/2012 , tại phiên họp lần thứ 15, Hội đồng Quản trị công ty CP Đường Quảng Ngãi đã quyết định ứng cổ tức đợt II năm 2012, Cụ thể :

- Mức cổ tức ứng 10% ( tương ứng 1.000 đồng /01 cổ phần )

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông : 17 giờ ngày 18/12/2012

- Hình thức trả cổ tức : Bằng tiền Việt Nam

- Thời gian trả cổ tức : Kể từ ngày 21/12/2012

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 62.192.932 CP

- Số tiền trả cổ tức : 62.192.932.000 đồng

Văn bản Nghị quyết

9:37 SA | 24/08/2012

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012.

 Báo cáo tài chính

 Báo cáo tài chính hợp nhất

Thông báo v/v ứng cổ tức đợt I năm 2012
7:38 SA | 15/06/2012

 

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

- Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ/CPĐQN-HĐCĐ ngày 14/6/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông v/v ứng cổ tức đợt I năm 2012 như sau:

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc ứng cổ tức đợt I năm 2012
11:26 SA | 14/06/2012

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản ngày 13/6/2012, lần thứ 12 quyết định Ứng cổ tức đợt I năm 2012. 

Cụ thể

Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2012
8:48 SA | 08/06/2012

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2012.

Văn bản gửi UBCKNN

Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2012

Trang 26 trong 33Đầu tiên    Trước   21  22  23  24  25  [26]  27  28  29  30  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn