Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
UBCKNN nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 của QNS
2:07 CH | 08/04/2015

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 của CTCP Đường Quảng Ngãi (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 34003000079 ngày 28/12/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cấp) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 138/ĐQN-TCKT ngày 30/03/2015 của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 15/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2015 ngày 28/3/2015 và các quy định khác liên quan.

Link UBCKNN

Công bố Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi
1:58 CH | 03/04/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo thường niên năm 2014.

Báo cáo thường niên năm 2014.

Công bố trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014
1:34 CH | 30/03/2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014.

Văn bản

Giấy ủy quyền nhận cổ tức còn lại năm 2014

Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức còn lại năm 2014

Công bố thông tin trên cổng thông tin của UBCKNN.

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN về Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐTN2015
11:19 SA | 30/03/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Văn bản

Biên bản kiểm phiếu

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
11:12 SA | 30/03/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
7:08 SA | 20/03/2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các tài liệu đại hội.

Văn bản thông báo

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
9:34 SA | 19/03/2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết  số 11/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 17 tháng 3 năm 2015.

Văn bản Nghị quyết

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Công bố Báo cáo tài chính năm 2014
7:27 SA | 18/03/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014.

 

Hội đồng quản trị Công ty thông báo v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
8:07 SA | 16/02/2015
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
2:48 CH | 07/02/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán - Ủy ban Chứng khoán nhà nước

Thông báo đến Quý Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Trang 26 trong 40Đầu tiên    Trước   21  22  23  24  25  [26]  27  28  29  30  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn