Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015
4:02 CH | 25/08/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015.

Báo cáo tài chính tổng hợp

Báo cáo tài chính hợp nhất

Văn bản Công bố UBCKNN

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015
9:01 SA | 30/07/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015.

Văn bản

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2015
2:32 CH | 25/07/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về việc nhận cổ tức đợt 1 năm 2015.

Văn bản thông báo.

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản.

Mẫu giấy ủy quyền nhận cổ tức.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15
2:55 CH | 17/07/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 26 tháng 6 năm 2015.

Văn bản

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN.

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo ngày chốt DS ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
11:27 SA | 02/07/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo ngày chốt danh sách ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.

Văn bản

Giấy ủy quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2015.

Giấy đề nghị trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng chuyển khoản.

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN về việc ứng cổ tức năm 2015
10:57 SA | 02/07/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2015.

Văn bản

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN về việc kiểm toán BCTC năm 2015
4:37 CH | 01/07/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN về việc Tổng Giám đốc đã ký hợp đồng kiểm toán số 15-02-147 ngày 30/6/2015 với Công ty TNHH KPMG.

Văn bản

Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2015
3:40 CH | 01/07/2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 56/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 1 tháng 7 năm 2015 về việc ứng cổ tức đợt 1 năm 2015, miễn nhiệm chức danh Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc phụ trách Nhà máy Bánh kẹo Biscafun.

Văn bản

Công bố thông tin: VSD Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung lần 1
7:56 SA | 03/06/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo đã đăng ký số lượng chứng khoán bổ sung là: 23.501.948 cổ phiếu. Như vậy tổng số lượng chứng khoán sau khi bổ sung là: 141.015.252 cổ phiếu. - theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ nhất số 61/2014/GCNCP-VSD-1 do Trung tâm chứng khoán Việt Nam cấp ngày 02/06/2015.

Tin từ Website của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Công bố Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015
4:53 CH | 02/06/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 là Công ty TNHH KPMG - Hà Nội.

Văn bản

Trang 27 trong 43Đầu tiên    Trước   22  23  24  25  26  [27]  28  29  30  31  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn