Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
2:31 CH | 14/04/2014
4:42 CH | 01/04/2014

 Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi Công bố Nghị quyết số 09 ngày 26 tháng 3 năm 2014.

Văn bản Nghị quyết

2:52 CH | 31/03/2014

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Văn bản

1:57 CH | 25/03/2014

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo thường niên năm 2013.

Văn bản

3:04 CH | 05/03/2014

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013.

Báo cáo tài chính tổng hợp

Báo cáo tài chính hợp nhất

8:40 SA | 05/03/2014

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Văn bản.

Phiếu đăng ký.

Giấy ủy quyềnDanh sách cổ đông trong nhóm ủy quyền.

8:31 SA | 04/03/2014

Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã gửi văn bản công bố thông tin đến Ủy ban chứng khoán nhà nước v/v Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. 

Thời điểm chốt danh sách: 17 giờ ngày 12/3/2014.

Văn bản

10:56 SA | 05/02/2014

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi năm 2013.

Văn bản

8:10 SA | 11/12/2013

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo v/v ứng cổ tức đợt 2 năm 2013.

Văn bản

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản

7:58 SA | 11/12/2013

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản ngày 9 tháng 12 năm 2013, lần thứ 23.

Văn bản

Trang 28 trong 39Đầu tiên    Trước   23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  32  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn