Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Báo cáo tài chính Quý I năm 2015
8:19 SA | 16/05/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2015.

Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 hợp nhất

Báo cáo tài chính Quý I năm 2015 tổng hợp

Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của QNS
7:45 SA | 14/05/2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Văn bản

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014
8:24 SA | 12/05/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014.

Văn bản gửi UBCKNN

Thông báo v/v trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu
4:37 CH | 07/05/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về việc  trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu.

Văn bản thông báo

Thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014
7:42 SA | 25/04/2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi Thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014.

Văn bản

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoản

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014
8:55 SA | 10/04/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014.

Văn bản

Công bố trên cổng thông tin của UBCKNN

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 9 tháng 4 năm 2015
3:51 CH | 09/04/2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 32/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 9 tháng 4 năm 2015 tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản thông qua phương án và thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014.

Văn bản Nghị quyết

UBCKNN nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 của QNS
2:07 CH | 08/04/2015

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 của CTCP Đường Quảng Ngãi (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 34003000079 ngày 28/12/2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi cấp) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 138/ĐQN-TCKT ngày 30/03/2015 của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 15/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2015 ngày 28/3/2015 và các quy định khác liên quan.

Link UBCKNN

Công bố Báo cáo thường niên năm 2014 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi
1:58 CH | 03/04/2015

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo thường niên năm 2014.

Báo cáo thường niên năm 2014.

Công bố trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014
1:34 CH | 30/03/2015

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền còn lại năm 2014.

Văn bản

Giấy ủy quyền nhận cổ tức còn lại năm 2014

Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức còn lại năm 2014

Công bố thông tin trên cổng thông tin của UBCKNN.

Trang 28 trong 43Đầu tiên    Trước   23  24  25  26  27  [28]  29  30  31  32  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn