Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Thông báo v/v đăng ký chứng khoán lần đầu và mở tài khoản lưu ký, ký gửi chứng khoán
7:11 SA | 09/09/2014

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi Thông báo v/v đăng ký chứng khoán lần đầu và mở tài khoản lưu ký, ký gửi chứng khoán.

Văn bản thông báo

Mẫu Giấy đề nghị nhận Sổ CNSHCP 

Quyết định 56/QĐ-UBCK ngày 31-01-2013 của UBCKNN.

Công bố thông tin đã đăng ký chứng khoán
4:38 CH | 08/09/2014

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã đăng ký chứng khoán và được cấp mã chứng khoán tại trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 61/2014/GCNCP-VSD ngày 05 tháng 9 năm 2014.

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Link trên Website của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công bố Nghị quyết số 39 ngày 25 tháng 8 năm 2014
5:07 CH | 26/08/2014
Công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014
4:36 CH | 26/08/2014
Công bố thông tin: Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần
7:59 SA | 01/08/2014

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố: Thay đổi Đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần.

Đăng ký lần đầu: ngày 28 tháng 12 năm 2005.

Đăng ký thay đổi lần thứ 14: ngày 07 tháng 7 năm 2014.

Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4:26 CH | 25/07/2014

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014.

Văn bản

7:44 SA | 02/07/2014

Công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của UBCKNN v/v bổ nhiệm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC - thực hiện Nghị quyết số 30/NQ/CPĐQN-HCQT ngày 14/6/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Văn bản công bố

Nghị quyết đính kèm

7:56 SA | 18/06/2014

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN v/v chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán.

Văn bản  gửi UBCKNN

1. Nghị quyết số 30/NQ/CPĐQN ngày 14/6/2014 ; 2. Thông báo số 31/TB/CPĐQN-HĐQT ngày 16/6/2014.

7:50 SA | 18/06/2014

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông v/v Chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán.

Văn bản

3:15 CH | 17/06/2014

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố:Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Đăng ký lần đầu : Ngày 28 tháng 12 năm 2005.

Đăng ký thay đổi lần thứ 13: Ngày 19 tháng 5 năm 2014.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Trang 29 trong 42Đầu tiên    Trước   24  25  26  27  28  [29]  30  31  32  33  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn