Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018
8:19 SA | 05/01/2019
Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2018.
Ngày nhận: 14/01/2019.
Tỷ lệ: 5% ( 500 đồng/ 1 cổ phiếu)
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:17 CH | 02/01/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.120.117 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,06%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:15 CH | 02/01/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.172.117 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,08%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 52.000 CP.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
9:10 SA | 31/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Thu Thủy.
Là vợ của ông: Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát  Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 183.979 (tỷ lệ 0,06%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP.
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
1:59 CH | 29/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Phước.
Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng HC-TC-KHTH Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.441.855 CP (tỷ lệ 0,49%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã bán: 12.000 CP.
QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018
10:25 SA | 14/12/2018
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018.
Ngày thực hiện: 14/01/2019.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan người nội bộ Công ty
8:44 SA | 14/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hiền.
Là con của ông: Nguyễn Thuận.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 148.587 (tỷ lệ 0,05%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 148.587 CP.
Số lượng cổ phiếu đã bán: 148.587 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%).
QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 64 ngày 13 tháng 12 năm 2018
9:39 SA | 13/12/2018
QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 64 ngày 13 tháng 12 năm 2018 về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2018, tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với ông Ngô Văn Tụ, ông Phạm Đức Phước và kế hoạch SXKD năm 2019.
QNS công bố Giấy chứng nhận ĐKKD Văn phòng đại diện Tp Hồ Chí Minh
11:08 SA | 12/12/2018
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố Giấy chứng nhận ĐKKD Văn phòng đại diện Tp Hồ Chí Minh.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:43 SA | 12/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.671.532 (tỷ lệ 0,57%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Trang 3 trong 46Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn