Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán
9:05 SA | 03/03/2020
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
QNS thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt
3:20 CH | 26/02/2020
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt.
Tỷ lệ: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
Ngày nhận: 05/3/2020.
Vợ ông Nguyễn Thuận – Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi đã bán 190.874 cổ phần
3:15 CH | 21/02/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Xuân.
Là vợ ông: Nguyễn Thuận
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 190.874 CP (tỷ lệ 0,054%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 190.874 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 190.874 CP. 
Con trai ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã mua 20.000 cổ phần
11:30 SA | 21/02/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Quế Dương.
Là con trai ông :  Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ nắm giữ 0%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 20.000 CP.
Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đăng ký bán 100.000 cổ phần
8:34 SA | 10/02/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 972.592 CP (tỷ lệ 0,27%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
QNS công bố Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020
1:59 CH | 06/02/2020
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS -công bố Nghị quyết HĐQT về việc ứng cổ tức đợt 2 năm 2019 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020. Theo đó mức ứng cổ tức là 10%,được chi trả vào ngày 05/3/2020,ngày đăng ký cuối cùng là: 21/02/2020, và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020 vào ngày 28/3/2020, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐTN là: 27/02/2020.
Con trai ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đăng ký mua 20.000 cổ phần
9:00 SA | 05/02/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Quế Dương.
Là con trai ông :  Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ nắm giữ 0%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP.
QNS công bố kết luận của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi
3:28 CH | 22/01/2020
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố kết luận của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 500.000 cổ phần
11:01 SA | 22/01/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.985.248 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,32%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.485.248 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,46%). 
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã không mua số lượng cổ phần đã đăng ký
11:00 SA | 22/01/2020
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.985.248 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,32%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
Trang 3 trong 60Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn