Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
3:35 CH | 03/01/2011

Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho người lao ơộng có lựa chọn được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua. Hội đồng quản trị công ty CP Đường Quảng Ngãi đã tiến hành phát hành và báo cáo Ủy ban Chứng khóan Nhà nước về kết quả phát hành bằng văn bản số 02/HĐQT-ĐQN-TCKT ngày 03/01/2011.
Nội dung văn bản

3:49 CH | 21/12/2010

Ngày 13/12/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu cho người lao động có lựa chọn của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/4/2010, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 96/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 19/11/2010 và số 104/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 7/12/2010 và các quy định của pháp luật.

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=26400106&p_details=1

3:51 CH | 23/11/2010

Ngày 19/11/2010 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã họp phiên 39 , trong đó cò nội dung phát hành cổ phiếu cho người lao động có lựa chọn năm 2010 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010, và chấm dứt hoạt động của Nhà máy Cồn – Rượu thuộc Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

 

Văn bản báo cáo UBCK Nhà nước.

3:54 CH | 29/09/2010

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin và đồng thời đã báo cáo Ủy ban Chứng khóan Nhà nước về nội dung quyết định số 1918/QĐ-CT ngày 17/9/2010 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi xử phạt Công ty vi phạm pháp luật về thuế như sau :

3:38 CH | 18/09/2010

  Kính gởi : Quý cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Công ty CP Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán.

 

Văn bản kèm theo tại đây.

4:07 CH | 28/06/2010

Tại phiên họp ngày 26/6/2010 Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thông qua việc bổ nhiệm ông Trần Ngọc Phương - Kế tóan trưởng Công ty , giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế tóan trưởng Công ty.

4:03 CH | 28/06/2010

Tại phiên họp ngày 26/6/2010 Hội đồng Quản trị công ty CP Đường Quảng Ngãi đã thông qua Kế hoạch ứng cổ tức năm 2010.

4:04 CH | 13/05/2010

 Ngày 11-5-2010 Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có văn bản số 94/HĐQT-ĐQN-TCKT gởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010.
 
Nội dung văn bản 

3:03 CH | 29/04/2010

 Thực hiện Nghị Quyết số 69/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi. Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi thực hiện chi trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu.

Nội dung chi tiết.

4:06 CH | 12/04/2010
Trang 31 trong 33Đầu tiên    Trước   24  25  26  27  28  29  30  [31]  32  33  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn