Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
7:23 SA | 12/12/2012

Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo đến Quý cổ đông v/v ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 như sau:

Văn bản thông báo

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

10:21 SA | 10/12/2012

Ngày 08/12/2012 , tại phiên họp lần thứ 15, Hội đồng Quản trị công ty CP Đường Quảng Ngãi đã quyết định ứng cổ tức đợt II năm 2012, Cụ thể :

- Mức cổ tức ứng 10% ( tương ứng 1.000 đồng /01 cổ phần )

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông : 17 giờ ngày 18/12/2012

- Hình thức trả cổ tức : Bằng tiền Việt Nam

- Thời gian trả cổ tức : Kể từ ngày 21/12/2012

- Số lượng cổ phiếu phát hành : 62.192.932 CP

- Số tiền trả cổ tức : 62.192.932.000 đồng

Văn bản Nghị quyết

9:37 SA | 24/08/2012

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2012.

 Báo cáo tài chính

 Báo cáo tài chính hợp nhất

Thông báo v/v ứng cổ tức đợt I năm 2012
7:38 SA | 15/06/2012

 

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

- Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ/CPĐQN-HĐCĐ ngày 14/6/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty thông báo đến Quý cổ đông v/v ứng cổ tức đợt I năm 2012 như sau:

Công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc ứng cổ tức đợt I năm 2012
11:26 SA | 14/06/2012

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản ngày 13/6/2012, lần thứ 12 quyết định Ứng cổ tức đợt I năm 2012. 

Cụ thể

Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2012
8:48 SA | 08/06/2012

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động năm 2012.

Văn bản gửi UBCKNN

Danh sách người lao động được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn năm 2012

UBCKNN đã nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
7:55 SA | 04/06/2012

Ngày 29/5/2012, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi theo công văn số 39/CV/CPĐQN-HĐQT ngày 17/5/2012. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 14/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2012 ngày 30/3/2012, Nghị quyết số 38/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 17/5/2012 của HĐQT Công ty và các quy định của pháp luật.

Công bố thông tin v/v ông Trương Văn Quang chấm dứt hợp đồng lao động
2:11 CH | 25/05/2012

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin trên website của Công ty và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước nội dung Quyết định 291/QĐ/HC-TC-KHTH ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Công ty CP Đường Quảng Ngãi về việc chấm dứt Hợp đồng lao động như sau:

Công ty đồng ý cho ông Trương Văn Quang là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty được chấm dứt  hợp đồng lao động kể từ ngày 25/5/2012. Lý do : Người lao động xin nghỉ việc. 

Văn bản gửi UBCKNN

Công bố thông tin về Nghị quyết 38 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi
2:42 CH | 18/05/2012

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị tại Phiên họp lần thứ 11, ngày 17 tháng 5 năm 2012 v/v Triển khai Phát hành 5% cổ phần hiện đang lưu hành cho người lao động có lựa chọn trong Công ty.

Văn bản Nghị quyết

Danh sách

Công bố thông tin bất thường v/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan
9:25 SA | 03/05/2012

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin và đồng thời đã báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về nội dung quyết định số 67/QĐ-KTS ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan tỉnh Quảng Ngãi về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực Hải quan như sau:

Trang 34 trong 41Đầu tiên    Trước   29  30  31  32  33  [34]  35  36  37  38  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn