Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
2:38 CH | 23/05/2011

 Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin và đồng thời đã báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước về nội dung quyết định số 1028/QĐ-CT ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Cục Thuế Tỉnh Quảng Ngãi xử phát Công ty vi phạm pháp luật về thuế như sau:
Hình thức : Phạt vi phạm hành chính.
Số tiền phạt : 1.554.280 đồng.
( Một triệu, năm trăm năm mươi bốn nghìn, hai trăm tám mươi đồng).
Lý do : Công ty kê khai, quyết toán thuế nộp thay cho nhà thầu nước ngoài không đúng quy định.
Văn bản

Công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010.
2:32 CH | 23/05/2011

 Ngày 04 tháng 5 năm 2011, Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin v/v Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010.
Văn bản

7:40 SA | 26/04/2011

 Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại phiên họp lần thứ nhất ngày 23/4/2011:
- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/4/2011;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi số 06/BB/CPĐQN-HĐQT ngày 23/4/2011, phiên họp thứ nhất.

Nguyên văn Nghị quyết

7:32 SA | 26/04/2011

Ngày 21/4/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ 2011 ngày 15/4/2011 và các quy định của pháp luật.
Ngoài ra, UBCKNN lưu ý công ty số lượng cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức.

Xem thêm tại web UBCKNN

(UBCNNN)

4:01 CH | 16/04/2011

 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 công ty CP Đường Quảng Ngãi đã diễn ra vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 15/4/2011 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của 152 Đại biểu Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 13.483.049 cổ phần, chiếm 98,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện 2.006 Cổ đông/ 2.136 Cổ đông được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng đến ngày 25/3/ 2011.

2:29 CH | 06/04/2011

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi. 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trân trọng kính mời Quý  cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

9:00 SA | 06/04/2011

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2010.

11:02 SA | 23/03/2011

 1/ Báo cáo tài chính năm 2010

- Mục lục

 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

9:03 CH | 10/03/2011

Kính gởi : Quý cổ đông công ty CP Đường Quảng Ngãi

Hội đồng Quản trị công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo đến Qúy cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.Các văn bản đính kèm sau đây:
-Văn bản thông báo

- Mẫu giấy ủy quyền

3:20 CH | 06/01/2011

Kính gởi : Quý cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và Họat động của công ty CP Đường Quảng Ngãi , ngày 06/01/2011 Hội đồng Quản trị công ty CP Đường Quảng Ngãi đã có nghị quyết số 05/CPĐQN/NQ-HĐQT , trong đó có nội dung về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2010 cho các cổ đông hiện hữu.
Văn bản thông báo
Biểu mẫu chuyển khoản Ngân hàng

Trang 37 trong 40Đầu tiên    Trước   31  32  33  34  35  36  [37]  38  39  40  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn