Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
8:37 SA | 18/06/2013

 Công ty CP Đường Quảng Ngãi báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Văn bản.

Danh sách người lao động.

9:40 SA | 04/06/2013

UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

6:44 CH | 03/06/2013

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Văn bản công bố

3:09 CH | 11/05/2013

 Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin về Báo cáo tài chính Quý I năm 2013.

10:32 SA | 04/05/2013

 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Văn bản Báo cáo

4:22 CH | 02/05/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Toàn văn biên bản

10:46 SA | 15/04/2013

 Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu.

Văn bản thông báo

10:39 SA | 15/04/2013

 Hội đồng Quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố thông tin về Nghị quyết số 40/CPĐQN-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2013.

Toàn văn Nghị quyết

3:29 CH | 13/04/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo Quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần.

Văn bản Quy định

2:16 CH | 12/04/2013

 Ngày 4/4/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4300205943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 16/8/2012) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 26/ĐQN-HĐQT ngày 1/4/2013. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 24/NQ/CPĐQN-ĐHĐCĐ2013 ngày 30/3/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)
Trang 37 trong 46Đầu tiên    Trước   32  33  34  35  36  [37]  38  39  40  41  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn