Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
12:00 SA | 15/07/2009

Kính gởi : Qúy cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi theo quyết định số 211/QĐ-ĐTKDV ngày 15/5/2009 của Tổng Công ty đến nay đã hoàn tất.

12:00 SA | 03/07/2009

 Kính gởi : Qúy cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

 Theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua ngày 02/5/2008.

3:45 CH | 13/03/2009

Kính gởi : Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

 Trong thời gian vừa qua việc chuyển nhượng cổ phần giữa các Cổ đông được thực hiện thông qua mẫu giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần.

Tuy nhiên Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84 ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân trong đó qui định: Việc chuyển nhượng chứng khoán (chuyển nhượng cổ phần) phải chịu thuế thu nhập cá nhân. 

Trang 38 trong 38Đầu tiên    Trước   29  30  31  32  33  34  35  36  37  [38]  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn