Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
7:58 SA | 11/12/2013

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản ngày 9 tháng 12 năm 2013, lần thứ 23.

Văn bản

3:52 CH | 29/11/2013

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh :

Mã số chi nhánh: 4300205943-001.

Đăng ký lần đầu : ngày 26 tháng 11 năm 2013.

Tên chi nhánh : Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

4:20 CH | 18/11/2013

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Quyết toán và Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2013.

Quyết toán Quý 3 năm 2013

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2013

4:53 CH | 06/11/2013

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo về việc Chốt danh sách và xác nhận thông tin cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán.

Văn bản

Bản xác nhận thông tin cổ đông

3:11 CH | 23/10/2013

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về:

1. Thông qua Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng đậu nành Vinasoy (VSAC).

2. Thông qua Phương án quản trị của Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy (VNS).

2:53 CH | 23/10/2013

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Quyết định thành lập Nhà máy Sữa Đậu nành Vinasoy Bắc Ninh.

Văn bản

9:59 SA | 27/08/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2013.

8:16 SA | 09/07/2013

 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo v/v Ủy quyền ký các hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng cổ phần xác nhận cổ phần và hồ sơ, thủ tục để quan hệ với các tổ chức tín dụng của cổ đông QNS.

Giấy ủy quyền

10:57 SA | 05/07/2013

 Hội đồng quản trị Công ty công bố: Nghị quyết số 50/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 4 tháng 7 năm 2013 tại phiên họp lần thứ 20.

Chi tiết

9:22 SA | 05/07/2013

 Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi thông báo v/v ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

Chi tiết

Giấy đề nghị chuyển khoản

Giấy ủy quyền

Trang 39 trong 49Đầu tiên    Trước   34  35  36  37  38  [39]  40  41  42  43  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn