Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
10:41 SA | 12/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Xuân.
Là vợ của: Nguyễn Thuận.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 175.729 (tỷ lệ 0,06%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 175.729 CP.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:51 SA | 06/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.172.117 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,08%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.472.117 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,84%).
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:49 SA | 06/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.172.117 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,08%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
4:05 CH | 01/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.528.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
4:00 CH | 01/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.528.141 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,97%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
3:57 CH | 01/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hiền.
Là con của ông: Nguyễn Thuận.Chức vụ: Giám đốc Nhà máy Nha – chi nhánh Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 148.587 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,05%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 148.587 CP.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
3:53 CH | 01/12/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Thu Thủy.
Là vợ của ông: Nguyễn Đình Quế - Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 183.979 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,06%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP. 
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:41 CH | 22/11/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Phước.
Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng HC-TC-KHTH Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.441.855 CP (tỷ lệ 0,49%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP.
QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:40 CH | 22/11/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Phước.
Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng HC-TC-KHTH Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.504.855 (tỷ lệ 0,51%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã bán: 63.000 CP.
QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 59 ngày 17 tháng 11 năm 2018
11:14 SA | 17/11/2018
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi -  QNS - công bố Nghị quyết HĐQT số 59/NQ-QNS-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2018.
Trang 4 trong 46Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn