Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
10:59 SA | 01/04/2018
QNS công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
QNS công bố thông tin v/v nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Võ Khắc Lương Quang
7:06 CH | 24/03/2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi -  QNS - công bố thông tin v/v nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Võ Khắc Lương Quang - Trưởng phòng KCS Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Quyết định

QNS công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018
7:51 SA | 22/03/2018

QNS công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018.

Văn bản của UBCKNN

QNS công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
10:56 SA | 20/03/2018

 Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QNS công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
10:08 SA | 13/03/2018
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

 

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
9:53 CH | 07/03/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.776.277 CP (tỷ lệ 0,73%).
Số lượng đăng ký bán: 100.000 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
7:28 SA | 02/03/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 728.385 CP (tỷ lệ 0,30%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 758.385 CP (tỷ lệ 0,31%).
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
4:57 CH | 01/03/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.775.098 (tỷ lệ 1,14%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.

 

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
4:54 CH | 01/03/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.535.598 (tỷ lệ 1,45%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 760.500 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường không phù hợp)
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
4:34 CH | 23/02/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.894.035 CP (tỷ lệ 4,88%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.394.035 CP (tỷ lệ 5,08%). 
Trang 4 trong 39Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn