Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:27 CH | 24/05/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.011.532 (tỷ lệ 0,69%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 140.000 CP.
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi
3:52 CH | 18/05/2018
Ngày 16/5/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 178/QNS-TCKT ngày 15/5/2018 của CTCP Đường Quảng Ngãi. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Đường Quảng Ngãi phát hành trả cổ tức thành công là 48.761.555 cổ phiếu.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:16 CH | 15/05/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.011.532 (tỷ lệ 0,69%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140.000 CP.
QNS công bố thông tin: báo cáo kết quả PHCP trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
3:02 CH | 15/05/2018
Công ty cổ phiếu Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Thay đổi tăng: 48.761.555 CP.
Lý do: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.
QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 27 của HĐQT Công ty
9:26 SA | 09/05/2018
QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 27/NQ-QNS-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 08/5/2018 về bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát và bổ nhiệm Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:50 CH | 04/05/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.894.035 CP (tỷ lệ 4,88%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.194.035 CP (tỷ lệ 5,00%).
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:48 CH | 04/05/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.894.035 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,88%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:51 CH | 04/05/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.775.098 (tỷ lệ 1,14%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:44 CH | 04/05/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.775.098 (tỷ lệ 1,14%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
QNS công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
2:39 CH | 27/04/2018
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2018.
Trang 6 trong 43Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn