Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành VN Vinasoy đăng ký mua 20.000 CP
3:25 CH | 16/10/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP.
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20.000 CP. 
Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất –Nguyễn Đức Tiễn đã bán 22.500 cổ phần
10:22 SA | 12/10/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.092 CP (tỷ lệ 0,28%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 22.500 CP.
Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi đăng ký mua 48.966 cổ phần
4:16 CH | 08/10/2019
Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Thông tin về người nội bộ của Công ty đại chúng là người có liên quan đến cá nhân thực hiện giao dịch:
Họ và tên: Nguyễn Đình Quế.
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mối quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với người nội bộ: Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 500.000 cổ phần
3:58 CH | 08/10/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.823.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,3%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.323.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,4%).
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 600.000 cổ phần
3:56 CH | 08/10/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.223.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,1%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 600.000 CP.
Vợ ông Trần Ngọc Phương – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã bán 765.742 cổ phần
10:32 SA | 02/10/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Hồng Mai.
Là vợ của ông Trần Ngọc Phương
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.934.847 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,54%).
Số lượng cổ phiếu đã bán: 765.742 CP.
Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương đăng ký bán 132.528 cổ phần
9:37 SA | 27/09/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Văn Huy Hoàng.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bình Dương – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.463.170 CP (tỷ lệ 0,4%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 132.528 CP.
Giám đốc Nhà máy Đường An Khê Trần Quang Kiên đã bán 150.000 cổ phần
3:24 CH | 20/09/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quang Kiên.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Nhà máy Điện sinh khối An Khê, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng giống mía Gia Lai.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 370.838 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,1%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 150.000 CP.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 600.000 cổ phần
2:36 CH | 20/09/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.223.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,1%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 600.000 CP.
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đã mua 300.000 cổ phần
2:34 CH | 20/09/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.923.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,02%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 300.000 CP.
Trang 6 trong 60Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn