Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
4:15 CH | 21/12/2009

Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của Công ty đại chúng;

Thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động có lựa chọn  được Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 thông qua, Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho người lao động, và đã có báo cáo cho Ủy ban Chứng khóan Nhà nước.

Văn bản báo cáo

4:15 CH | 19/12/2009

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 55/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 05/12/2009 thông qua kế hoạch đăng ký lưu ký chứng khoán của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán

Văn bản kèm theo ...

3:30 CH | 19/08/2009

 Sáng ngày 12/8/2009, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi – QNS tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Đây là năm thứ 4 Công ty hoạt động theo hình thức công ty cổ phần sau khi chuyển đổi sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước, và là kỳ đại hội thường niên lần thứ 3.

12:00 SA | 16/08/2009

 Kính gởi: Qúy Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Họat động của Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 của  Công ty CP Đường Quảng Ngãi;

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo đến Qúy cổ đông về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2008 như sau:

12:00 SA | 05/08/2009

Kính gởi: Qúy Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi sẽ tổ chức Đại hội dồng Cổ đông thường niên năm 2009 vào lúc 7 giờ sáng, ngày 12/8/2009 tại hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi , số 02 Nguyễn Chí Thanh, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

12:00 SA | 24/07/2009

Kính gởi : Qúy Cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi trân trọng thông báo sẽ tổ chức Đại hội dồng Cổ đông thường niên năm 2009 vào lúc 7 giờ sáng, ngày 12/8/2009 tại hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi .

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND (hoặc hộ chiếu ) , Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (bản chính) .

12:00 SA | 15/07/2009

Kính gởi : Qúy cổ đông Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Việc bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi theo quyết định số 211/QĐ-ĐTKDV ngày 15/5/2009 của Tổng Công ty đến nay đã hoàn tất.

12:00 SA | 03/07/2009

 Kính gởi : Qúy cổ đông Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

 Theo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (sửa đổi, bổ sung) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua ngày 02/5/2008.

3:45 CH | 13/03/2009

Kính gởi : Qúy Cổ đông Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi

 Trong thời gian vừa qua việc chuyển nhượng cổ phần giữa các Cổ đông được thực hiện thông qua mẫu giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần.

Tuy nhiên Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007 và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 84 ngày 30/9/2008 hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân trong đó qui định: Việc chuyển nhượng chứng khoán (chuyển nhượng cổ phần) phải chịu thuế thu nhập cá nhân. 

Trang 60 trong 60Đầu tiên    Trước   51  52  53  54  55  56  57  58  59  [60]  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn