Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS công bố báo cáo tài chính quý II năm 2018
11:09 SA | 28/07/2018
QNS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21
3:29 CH | 25/07/2018
Ngày 24/07/2018, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300205943 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 28/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 18/07/2018 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 18/07/2018. QNS công bố thông tin đến Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21.
 
QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018
4:32 CH | 17/07/2018
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018.
QNS công bố nghị quyết HĐQT số 42 và thông tin giao dịch CP của người nội bộ Công ty
5:01 CH | 16/07/2018
1. QNS công bố nghị quyết HĐQT số 42 ngày 16 tháng 7 năm 2018.
2. Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty:
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
4:00 CH | 13/07/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
QNS CBTT: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
2:37 CH | 04/07/2018

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi QNS công bố thông tin: Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

QNS công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20
3:06 CH | 03/07/2018
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20.
Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty
3:36 CH | 27/06/2018
QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 39/NQ/QNS-HĐQT ngày 27/6/2018 của Hồi đồng quản trị Công ty về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.
QNS CBTT: Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn/nhà ĐT lớn
1:59 CH | 26/06/2018
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS công bố thông tin Báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn/nhà đầu tư lớn.
QNS công bố điều chỉnh thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
5:40 CH | 20/06/2018
QNS công bố điều chỉnh thông tin về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Trang 7 trong 46Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn