Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 46 ngày 19 tháng 9 năm 2019
10:45 SA | 19/09/2019
Công ty CP Đường Quảng Ngãi -QNS- công bố Nghị quyết HĐQT số 46 ngày 19 tháng 9 năm 2019 về việc thành lập và bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm Công ty Cp Đường Quảng Ngãi và một số nội dungvề hoạt động kinh doanh của Công ty.
Vợ ông Trần Ngọc Phương – Phó Tổng Giám đốc Công ty đăng ký bán 765.742 cổ phần
10:34 SA | 19/09/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Hồng Mai.
Là vợ của ông Trần Ngọc Phương
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.934.847 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,54%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 765.742 CP.
Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh đăng ký bán 75.000 cổ phần
11:06 SA | 16/09/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Mẫn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 673.017 CP (tỷ lệ 0,19%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 75.000 CP.
Giám đốc Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi - Trương Minh Thuận đã bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký
8:56 SA | 11/09/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Minh Thuận.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56.160 CP (tỷ lệ 0,0157%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 56.160 CP.
Số lượng cổ phiếu đã bán: 56.160 CP. 
Vợ ông Nguyễn Thuận – Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi đã bán 20.000 cổ phần
7:34 SA | 11/09/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Xuân.
Là vợ ông: Nguyễn Thuận
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 210.874 CP (tỷ lệ 0,06%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã bán: 20.000 CP.
Người nội bộ Nguyễn Đức Tiễn -Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất đăng ký bán 50.000 cổ phần
1:52 CH | 06/09/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.000.092 CP (tỷ lệ 0,28%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Võ Thành Đàng đăng ký mua 300.000 cổ phần
8:24 SA | 06/09/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.923.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,02%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty chưa mua số lượng cổ phần đã đăng ký
8:22 SA | 06/09/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.923.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,02%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Giám đốc Nhà máy Đường An Khê Trần Quang Kiên đăng ký bán 150.000 cổ phần
8:38 SA | 04/09/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Quang Kiên.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Nhà máy Điện sinh khối An Khê, Trung tâm nghiên cứu ứng dụng giống mía Gia Lai.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 370.838 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,1%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 CP.
Phó Tổng Giám đốc Công ty Trần Ngọc Phương đã bán 500.000 cổ phần
9:54 SA | 31/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.330.895 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,77%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 500.000 CP.
Trang 7 trong 60Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn