Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Người nội bộ Công ty – Đặng Phú Quý – thành viên HĐQT đã bán 200.000 cổ phiếu
7:43 SA | 28/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.640.670 (tỷ lệ 0,46%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 200.000 CP.
Người nội bộ Nguyễn Thành Huy đã bán 40.000 cổ phần
11:19 SA | 27/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Huy.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 362.709 CP (tỷ lệ 0,101%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 40.000 CP.
Phó Tổng Giám đốc Công ty Trần Ngọc Phương đăng ký bán 500.000 cổ phần
8:39 SA | 24/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.330.895 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,77%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP. 
Phó Tổng Giám đốc Công ty Trần Ngọc Phương đã bán 500.000 cổ phần
8:37 SA | 24/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.830.895 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,91%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 500.000 CP.
Người nội bộ Nguyễn Đức Tiễn - GĐ Nhà máy Bia Dung Quất - đã bán 73.900 cổ phần
2:10 CH | 23/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.073.992 CP (tỷ lệ 0,30%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 73.900 CP. 
Thành viên HĐQT Đặng Phú Quý đăng ký bán 200.000 cổ phần
7:44 SA | 20/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.640.670 (tỷ lệ 0,46%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
QNS thông báo về việc nhận cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2019
8:42 SA | 17/08/2019
Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi -QNS- thông báo về việc nhận cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2019.
Tỷ lệ: 5%/cổ phiếu.
Ngày đăng ký cuối cùng: 03/9/2019.
Ngày thực hiện: 16/9/2019.
QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 41 ngày 17 tháng 8 năm 2019
8:31 SA | 17/08/2019
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS- công bố Nghị quyết HĐQT số 41 ngày 17 tháng 8 năm 2019.
Vợ ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát Công ty đã bán 148.100 cổ phần
3:46 CH | 15/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Thị Thu Thủy.
Là vợ của ông Nguyễn Đình Quế. 
Chức vụ hiện nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 180.774 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,051%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 160.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 148.100 CP.
QNS công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được kiểm toán
4:33 CH | 14/08/2019
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã được kiểm toán.
Trang 8 trong 60Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn