Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2018
10:44 SA | 14/06/2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán số 183/HĐKT-AAC với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC về việc Soát xét báo cáo tài chính bán niên cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2018 và Kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:29 CH | 09/06/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.

**Về kết quả giao dịch từ ngày 10/5/2018 đến ngày 8/6/2018:

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.894.035 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,88%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
QNS công bố nghị quyết HĐQT số 34 ngày 8 tháng 6 năm 2018
3:17 CH | 09/06/2018
Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố nghị quyết HĐQT số 34/NQ-QNS-HĐQT ngày 8 tháng 6 năm 2018 về việc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện Điểm e, Khoản 3, Điều 27 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2018: việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.
HNX thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 của QNS
11:26 SA | 09/06/2018

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX - thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi là thứ Tư, ngày 13/6/2018.

QNS công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:49 CH | 07/06/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
HNX chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của QNS
4:46 CH | 05/06/2018
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội - HNX thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của QNS.
VSD cấp giấy chứng nhận chứng khoán thay đổi lần thứ 5 cho QNS
2:33 CH | 26/05/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ năm số 61/2014/GCNCP-VSD-5 ngày 25/05/2018 do đăng ký bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán.
QNS công bố Nghị quyết số 31 của Hội đồng quản trị công ty
2:26 CH | 26/05/2018
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS- công bố Nghị quyết số 31/NQ-QNS-HĐQT ngày 26/5/2018 của Hội đồng quản trị công ty tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 7 về việc thông qua dự án đầu tư Dây chuyển sản xuất đường tinh luyện RE.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:27 CH | 24/05/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.011.532 (tỷ lệ 0,69%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 140.000 CP.
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi
3:52 CH | 18/05/2018
Ngày 16/5/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 178/QNS-TCKT ngày 15/5/2018 của CTCP Đường Quảng Ngãi. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Đường Quảng Ngãi phát hành trả cổ tức thành công là 48.761.555 cổ phiếu.
Trang 8 trong 46Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn