Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:35 SA | 02/04/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.775.098 (tỷ lệ 1,14%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường không phù hợp)
QNS công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
10:59 SA | 01/04/2018
QNS công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
QNS công bố thông tin v/v nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Võ Khắc Lương Quang
7:06 CH | 24/03/2018
Công ty CP Đường Quảng Ngãi -  QNS - công bố thông tin v/v nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Võ Khắc Lương Quang - Trưởng phòng KCS Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
QNS công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018
7:51 SA | 22/03/2018
QNS công bố thông tin gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018.
QNS công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
10:56 SA | 20/03/2018
 Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
QNS công bố Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
10:08 SA | 13/03/2018
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
9:53 CH | 07/03/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.776.277 CP (tỷ lệ 0,73%).
Số lượng đăng ký bán: 100.000 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
7:28 SA | 02/03/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 728.385 CP (tỷ lệ 0,30%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 758.385 CP (tỷ lệ 0,31%).
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
4:57 CH | 01/03/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.775.098 (tỷ lệ 1,14%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.

 

QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
4:54 CH | 01/03/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.535.598 (tỷ lệ 1,45%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 760.500 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường không phù hợp)
Trang 8 trong 43Đầu tiên    Trước   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn