Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
VSD: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư cho QNS
7:38 SA | 01/06/2017

 QNS: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư số 61/2014/GCNCP-VSD-4 ngày 31/05/2017 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:

Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty QNS năm 2017
5:08 CH | 30/05/2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty QNS năm 2017.

Văn bản Điều lệ

Nghị quyết của HĐQT QNS về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty
1:43 CH | 27/05/2017

Nghị quyết của HĐQT QNS về việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi thực hiện hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

Nghị quyết

 

UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi
8:03 SA | 24/05/2017

Ngày 16/5/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 150/CPĐQN-TCKT ngày 12/5/2017 của CTCP Đường Quảng Ngãi. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Đường Quảng Ngãi phát hành trả cổ tức thành công là 56.263.681 cổ phiếu.

 Link UBCKNN

QNS công bố Nghị quyết HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2017
10:21 SA | 16/05/2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi -  QNS - công bố Nghị quyết HĐQT ngày 16 tháng 5 năm 2017 về việc quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC  - Quận Hải Châu - Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

Văn bản

QNS báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành đang lưu hành
9:33 SA | 13/05/2017

QNS báo cáo thay đổi số lượng cổ phiếu phát hành đang lưu hành.

Văn bản

QNS báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016
9:09 SA | 13/05/2017

Công ty CP Đường Quảng Ngãi báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

Văn bản

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
7:36 SA | 13/05/2017
 QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty.
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Thu Huyền. 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Không có.
Họ và tên người nội bộ: Trương Minh Thuận.
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc Trung tâm Giống mía - chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
- Mối quan hệ với người thực hiện giao dịch: Vợ.
 - Số lượng cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 30.000 CP (tỷ lệ 0.016%).
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:44 CH | 29/04/2017
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty: ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch : QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.642.720 CP ( tỷ lệ 4,61%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.
QNS công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
5:05 CH | 28/04/2017

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Mã chứng khoán: QNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.642.720 CP (tỷ lệ 4,61%)

Trang 9 trong 37Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn