Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
4:34 CH | 23/02/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.894.035 CP (tỷ lệ 4,88%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.394.035 CP (tỷ lệ 5,08%). 
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
4:31 CH | 23/02/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.665.835 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,78%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 228.200 CP.
Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2018
3:28 CH | 06/02/2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT số 06/NQ/QNS-HĐQT ngày 06/02/2018 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 05/03/2018.

Nghị quyết HĐQT

QNS công bố báo cáo tài chính quý IV năm 2017
2:00 CH | 30/01/2018
QNS báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:37 SA | 24/01/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thế Bình.
Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.251.436 CP (tỷ lệ 0,51%).
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 63.100 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:28 CH | 22/01/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.535.598 (tỷ lệ 1,45%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 CP.
QNS thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:26 CH | 22/01/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.535.598 (tỷ lệ 1,45%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường không phù hợp)
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:48 CH | 19/01/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.665.835 CP (tỷ lệ 4,78%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.965.835 CP (tỷ lệ 4,91%).
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:46 CH | 19/01/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.365.835 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,66%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 300.000 CP.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
9:56 SA | 12/01/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 725.385 CP (tỷ lệ 0,3%).
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 20.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 3.000 CP. 
Trang 9 trong 43Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn