Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:16 CH | 15/05/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Phú Quý.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.011.532 (tỷ lệ 0,69%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 140.000 CP.
QNS công bố thông tin: báo cáo kết quả PHCP trả cổ tức và thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành
3:02 CH | 15/05/2018
Công ty cổ phiếu Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
Thay đổi tăng: 48.761.555 CP.
Lý do: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017.
QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 27 của HĐQT Công ty
9:26 SA | 09/05/2018
QNS công bố thông tin: Nghị quyết số 27/NQ-QNS-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 08/5/2018 về bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát và bổ nhiệm Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:50 CH | 04/05/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.894.035 CP (tỷ lệ 4,88%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.194.035 CP (tỷ lệ 5,00%).
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:48 CH | 04/05/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.894.035 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,88%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:51 CH | 04/05/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.775.098 (tỷ lệ 1,14%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:44 CH | 04/05/2018
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.775.098 (tỷ lệ 1,14%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 700.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
QNS công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2018
2:39 CH | 27/04/2018
Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2018.
QNS công bố Nghị quyết số 23 của Hội đồng quản trị Công ty và phụ lục 19 gửi UBCKNN
10:20 SA | 20/04/2018
QNS công bố Nghị quyết số 23/NQ/QNS-HĐQT ngày 19/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu là ngày 10/5/2018 (Thứ 5).
Tỷ lệ thực hiện: 10: 2 (Người sở hữu 10 cổ phiếu thì được tăng thêm 02 cổ phiếu)
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi
7:31 SA | 20/04/2018
Ngày 9/4/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 14/NQ/QNS-ĐHĐCĐ2018 ngày 31/3/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ/QNS-HĐQT ngày 4/4/2018 và các quy định của pháp luật.

Trang 9 trong 46Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn