Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Công bố Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 05 tháng 12 năm 2017
2:06 CH | 06/12/2017

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết số 78/NQ/QNS-HĐQT Công ty ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

Văn bản

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty đại chúng
1:45 CH | 06/12/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: TV Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.002.869 CP (tỷ lệ 2,05%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.102.869 CP (tỷ lệ 2,09%).
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:50 CH | 02/12/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.702.869 CP (tỷ lệ 1,93%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 300.000 CP.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
2:30 CH | 01/12/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.535.598 (tỷ lệ 1,45%).
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 400.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
9:01 SA | 01/12/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Tiễn.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Bia Dung Quất – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 719.085 CP (tỷ lệ 0,29%).
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 20.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 6.300 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết cổ phiếu đăng ký: do biến động giá cả không như kỳ vọng)
Nghị quyết của HĐQT về việc giải thể chi nhánh TP Hồ Chí Minh
7:32 SA | 01/12/2017

Nghị quyết số 73/NQ/CPĐQN-HĐQT ngày 30/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc giải thể chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Văn bản

QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:22 SA | 27/11/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.365.835 CP (tỷ lệ 4,66%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:20 SA | 27/11/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11.350.835 CP (tỷ lệ nắm giữ 4,66%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 15.000 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
3:56 CH | 17/11/2017
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.535.598 (tỷ lệ 1,45%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP.
 
QNS công bố thông tin thay đổi nhân sự
8:49 SA | 13/11/2017

Tổng Giám đốc công ty CP Đường Quảng Ngãi ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê Ngọc Thọ - Trưởng Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Công ty CP Đường Quảng Ngãi kể từ ngày 30/11/2017.

 

Trang 9 trong 41Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn