Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trần Ngọc Phương đăng ký bán 500.000 cổ phần
3:13 CH | 14/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Ngọc Phương.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.830.895 CP (tỷ lệ nắm giữ 1,91%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
3:12 CH | 14/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Hồng Mai.
Là vợ của ông Trần Ngọc Phương
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.399.210 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,67%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 464.363 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 464.363 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:44 SA | 13/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Huy.
Chức vụ hiện nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 362.709 CP (tỷ lệ 0,101%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 322.709 CP (tỷ lệ 0,09%).
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
10:09 SA | 09/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Minh Thuận.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi – CN Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56.160 CP (tỷ lệ 0,0157%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 56.160 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
10:02 SA | 02/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Xuân.
Là vợ của: Nguyễn Thuận.
Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Nha Quảng Ngãi – Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 210.874 (tỷ lệ 0,06%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:53 SA | 02/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.923.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,02%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 18.223.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,1%).
Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư.
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:52 SA | 02/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng.
Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 17.923.448 CP (tỷ lệ nắm giữ 5,02%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường chưa phù hợp) 
QNS báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty
8:50 SA | 02/08/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Phước.
Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng HC-TC-KHTH Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.935.658 (tỷ lệ 0,54%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 170.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 145.300 CP.
(Nguyên nhân không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký: Giá thị trường chưa phù hợp)
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.790.358 CP (tỷ lệ 0,5%).
QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 38 về việc tiếp tục ký hợp đồng đối với ông Nguyễn Hữu Tiến
8:31 SA | 01/08/2019
Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi -QNS- công bố Nghị quyết HĐQT số 38 về việc tiếp tục ký hợp đồng có thời hạn một năm với chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Hữu Tiến. Thời gian kể từ ngày 01/8/2019-31/7/2020.
QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty
7:32 SA | 31/07/2019
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Thị Hồng Mai.
Là vợ của ông Trần Ngọc Phương
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.399.210 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,67%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 464.363 CP.
Trang 9 trong 60Đầu tiên    Trước   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Tiếp   Cuối    

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn