Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÁC

Cuốn, hàn ống thép áp lực

 

Cuốn hàn ống thép áp lực

Cuốn, hàn ống thép áp lực

Liên hệ :

Nhà máy Cơ khí - Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Địa chỉ:  02 Nguyễn Chí Thanh - TP Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3726.731

Email: info@qns.com.vn

Website: www.qns.com.vn

 

Phân xưởng Sản xuất của Nhà máy Cơ khí

 

Sản Phẩm Khác      
Hàn tạo nhám lô ép mía
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn