Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ KHÁC

Hàn tạo nhám lô ép mía

 

Hàn tạo nhám lô ép mía

Liên hệ :

Nhà máy Cơ khí - Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh - TP Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3726731

Email: info@qns.com.vn

Website: www.qns.com.vn

Sản Phẩm Khác      
Cuốn, hàn ống thép áp lực
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn