Bạn đang ở :   Tin tức
    Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
TIN TỨC
QNS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
QNS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Sáng ngày 30/3/2019, Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
Tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đã thông qua các nội dung chính: Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về một số nội dung cần phê chuẩn tại Đại hội cổ đông năm 2019 và tờ trình của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
Theo đó, năm 2018, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.405 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.240 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 35% (trong đó 15%  tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu).
Tất cả cổ đông tại đại hội đã biểu quyết bằng văn bản với tỷ lệ thống nhất cao các nội dung mà Hội đồng quản trị trình tại đại hội:
+ Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018
+ Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
+ Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2019.
+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty.
+ Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
Bế mạc đại hội, ông Võ Thành Đàng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty phát biểu: Để vượt qua những thách thức, hoàn thành mục tiêu SXKD, xây dựng Công ty phát triển bền vững, Hội đồng quản trị Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ và gắn bó lâu dài của Quý cổ đông, các đối tác và toàn thể người lao động Công ty.
 
 
Ông Võ Thành Đàng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội
 
 
 
Ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt HĐQT hoạch định hướng phát triển của Công ty năm 2019
 
 
 
Chủ tọa Đại hội gồm 3 người: Ông Võ Thành Đàng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, phó Tổng giám đốc Công ty và Ông Trần Ngọc Phương - Phó Tổng giám đốc Công ty
 
 
Các cổ đông biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng hình thức giơ phiếu
 
Các cổ đông biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng hình thức giơ phiếu
Đăng bởi : Phong CNTT Ngày đăng : 30/03/2019 Lượt xem : 1258
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn
TỶ GIÁ
Cập nhật :
Mua Bán
Website liên Kết