Bạn đang ở :   Tin tức
    Đăng Nhập   English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)
TIN TỨC
Công ty QNS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty QNS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 Vào lúc 8h sáng ngày 9 tháng 4 năm 2016, tại Hội trường Công ty CP Đường Quảng Ngãi đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đến tham dự Đại  hội, có 233 đại biểu đại diện cho hơn 2000 cổ đông của Công ty.

 Đại hội diễn ra trong thời gian 01 buổi sáng. Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015, Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2015, Báo cáo tài chính Công ty 2015 đã được kiểm toán và Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội phê chuẩn các nội dung: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Sửa đổi điều lệ Hoạt động của Công ty năm 2016 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020; Hội đồng quản trị Công ty gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên với tỷ lệ thống nhất cao thể hiện sự đồng thuận của các Quý cổ đông Công ty.

Ông Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

 

Ông Nguyễn Hữu Tiến - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty QNS năm 2015.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2020 ra mắt Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty  ngày 9 tháng 4 năm 2016.

Đăng bởi : Phan Thu Ha Ngày đăng : 11/04/2016 Lượt xem : 2495
Quay Về

HÌNH ẢNH
Get the Flash Player to see this rotator.
  • Tel:(84)(255) 3726 110
  • Fax:(84)(255) 3822 843
  • Email:info@qns.com.vn
  • Website: www.qns.com.vn
TỶ GIÁ
Cập nhật : 22/1/2019 1:01:09 AM
Mua Bán
EUR
JPY
USD
26205.81
207.49
23155
26941.24
217.3
23245
Website liên Kết