LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi biểu dương 07 tập thể và cá nhân QNS tại Hội nghị ĐHTT giai đoạn 2015-2020

Vào lúc 7h30 phút ngày 14/7/2020 tại Khách sạn Cẩm Thành, LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII giai đoạn 2015-2020.Tại Hội nghị, Công ty CP Đường Quảng Ngãi được LĐLĐ tỉnh biểu dương 07 tập thể và cá nhân.

Trong đó, 03 UVBTV Công đoàn Công ty được công nhận là điển hình tiên tiến và 04 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 gồm:
1. Tập thể Công đoàn Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
2. Bà Nguyễn Thị Minh Uyên - Chuyên viên phòng KT-XDCB Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
3. Ông Ngô Anh Linh - Nhân viên bảo trì máy móc thiết bị Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích.
4. Ông Đinh Văn Huy - Phó phòng KTSX, UVBCH CĐBP Xí nghiệp CGNN An Khê.

Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho các cá nhân


https://congdoan.quangngai.gov.vn/i2170-soi-noi-hoi-nghi-dien-hinh-tien-tien-cnvcld-tinh-quang-ngai-lan-thu-vii,-giai-doan-2015-2020.aspx

cong ty mia duong quang ngai