LỄ CÔNG BỐ VNR500 - TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM NĂM 2020

Chiu ngày 08/01/2021, ti Trung tâm Hi ngh Quc gia Vit Nam (Vietnam National Convention Center) , Vietnam Report phi hp cùng Báo đin t VietNamNet công b Bng xếp hng VNR500 - Top 500 Doanh nghip ln nht Vit Nam năm 2020.
Đây là năm th 14 liên tiếp Bng xếp hng VNR500 được công b nhm tôn vinh nhng doanh nghip có quy mô ln nht Vit Nam, đạt được nhng thành tu đáng ghi nhn trong hot động sn xut kinh doanh.
Công ty Cổ phần Đường Qung Ngãi tiếp tc được vinh danh ti L Công b.
cong ty mia duong quang ngai