Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 công ty CP Đường Quảng Ngãi đã diễn ra vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 15/4/2011 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi với sự có mặt của 152 Đại biểu Cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 13.483.049 cổ phần, chiếm 98,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; đại diện 2.006 Cổ đông/ 2.136 Cổ đông được triệu tập theo danh sách đăng ký cuối cùng đến ngày 25/3/ 2011.

Sau ½ ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm, thẳng thẳn, nghiêm túc và hiệu quả; Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.
 

Nội dung Nghị quyết

cong ty mia duong quang ngai