QNS công bố Nghị quyết HĐQT số 23 ngày 30 tháng 3 năm 2021

Công ty CP Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết HĐQT số 23 ngày 30 tháng 3 năm 2021 về việc chuyển đổi Trung tâm Giống mía Quảng Ngãi thành Trung tâm nghiên cứu và phát triển đậu nành Vinasoy.

cong ty mia duong quang ngai