Nghị quyết HĐQT về kế hoạch ứng cổ tức đợt 2 năm 2016

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch ứng cổ tức đợt 2 năm 2016.

Mức ứng cổ tức : 5%.

Ngày chốt danh sách: 06/01/2017. 

Văn bản Nghị quyết

 
cong ty mia duong quang ngai