Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng đậu nành

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về:

1. Thông qua Đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu Ứng dụng đậu nành Vinasoy (VSAC).

2. Thông qua Phương án quản trị của Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy (VNS).

 3. Quyết định bổ nhiệm các chức danh trong hệ thống của Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy (VNS).

4. Quyết định giải thể Văn phòng Đại diện Công ty tại tỉnh Quảng Bình.

Văn bản

cong ty mia duong quang ngai