Ngô Võ Triết - Con trai ông Ngô Văn Tụ - thành viên HĐQT, Giám đốc NM Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy không giao dịch số cổ phần đã đăng ký

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Võ Triết.
Là con trai của ông Ngô Văn Tụ.
Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Nhà máy Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy-chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
Mã chứng khoán giao dịch: QNS.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.100 CP(tỷ lệ nắm giữ 0,028%).
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP.
Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 0 CP.
Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 150.100 CP (tỷ lệ nắm giữ 0,04%).
Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 16/3/2022 đến ngày 12/4/2022.
cong ty mia duong quang ngai