TRUNG TÂM GIỐNG MÍA QUẢNG NGÃI

 • Xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi
 •  0255 – 3945 515
 • 0255 – 3945 515
 • tmthuan@qns.com.vn
 • www.qns.com.vn

NHÀ MÁY ĐƯỜNG PHỔ PHONG

 • Xã Phổ Phong , huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
 • 0255 – 3855 059
 • 0255 – 3855 040
 •  info@qns.com.vn
 • www.qns.com.vn

NHÀ MÁY ĐƯỜNG AN KHÊ

 • Xã Thành An, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai
 • 0269 - 3532 084
 • 0269 - 3532 002
 • ankhesugar@gmail.com
 • www.qns.com.vn

XÍ NGHIỆP CƠ GIỚI NÔNG NGHIỆP AN KHÊ

 • Cụm Công Nghiệp phường An Bình - thị xã An Khê - tỉnh Gia Lai
 • 0269.657.0599
 • 0269.353.2944
 • cogioinn@qns.com.vn-ndchinh@qns.com.vn
 • www.qns.com.vn
cong ty mia duong quang ngai