QNS công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi (QNS) công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng

 
cong ty mia duong quang ngai