QNS công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi - QNS - công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính hợp nhất và Giải trình nguyên nhân lợi nhuận tăng so với cùng kỳ

Báo cáo tài chính tổng hợp và Giải trình nguyên nhân lợi nhuận tăng so với cùng kỳ

cong ty mia duong quang ngai