QNS công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017.

Báo cáo tài chính hợp nhất

Báo cáo tài chính riêng

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm 15,1% so với cùng kỳ

 
cong ty mia duong quang ngai