QNS công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người liên quan của người nội bộ Công ty

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Thu Huyền. 

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Không có.

Họ và tên người nội bộ: Trương Minh Thuận.

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Giám đốc Trung tâm Giống mía - chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

- Mối quan hệ với người thực hiện giao dịch: Vợ.

 - Số lượng cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ: 30.000 CP (tỷ lệ 0.016%).

 
cong ty mia duong quang ngai