QNS công bố ngày 26/06/2017 là ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu ĐKGD bổ sung

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố ngày 26/06/2017 là ngày giao dịch đầu tiên của Cổ phiếu ĐKGD bổ sung.

Ngày giao dịch chính thức là thứ Hai ngày 26/6/2017.

Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung: 56.263.681 cổ phiếu, giá trị gần 563 tỷ đồng nâng tổng số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch lên 243.813.054 cổ phiếu.

 

Văn bản 

 
cong ty mia duong quang ngai