QNS công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021

QNS công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021.
Mức ứng: 5%.
Ngày chốt danh sách: 20/01/2022.
Ngày thực hiện: 28/01/2022.
cong ty mia duong quang ngai