QNS công bố thông tin thay đổi nhân sự

Tổng Giám đốc công ty CP Đường Quảng Ngãi ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lê Ngọc Thọ - Trưởng Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh Công ty CP Đường Quảng Ngãi kể từ ngày 30/11/2017.

 
cong ty mia duong quang ngai