QNS thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hòe.

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Nhà máy Đường An Khê, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng giống mía Gia Lai – Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Mã chứng khoán giao dịch: QNS.

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.535.598 (tỷ lệ 1,45%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 400.000 CP.

 
cong ty mia duong quang ngai