QNS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018.

Ngày thực hiện: 14/01/2019.

Thông báo gửi đến Quý cổ đông

Mẫy Giấy đề nghị chuyển khoản

Mẫu Giấy ủy quyền

 
cong ty mia duong quang ngai