QNS thông báo về việc cổ đông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo về việc cổ đông báo mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
Văn bản đính kèm.
cong ty mia duong quang ngai