QNS thông báo về việc nhận cổ tức bằng tiền còn lại của năm 2018

Công ty CP Đường Quảng Ngãi - QNS - thông báo đến Quý cổ đông về việc nhận cổ tức bằng tiền đợt còn lại của năm 2018.

+ Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/4/2019.

+ Ngày nhận cổ tức: ngày 9/5/2019.

Mẫu Giấy đề nghị chuyển khoảnMẫu Giấy ủy quyền

cong ty mia duong quang ngai