QNS tuyển nhân viên phát triển thị trường và chuyên viên Marketing làm việc tại NM Nước khoáng Thạch Bích

QNS tuyển nhân viên phát triển thị trường và chuyên viên Marketing làm việc tại NM Nước khoáng Thạch Bích:
2  nhân viên phát triển thị trường.
2 chuyên viên Marketing làm.
Mô tả công viêc, tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển xem file đính kèm.
cong ty mia duong quang ngai