Thiết bị gia nhiệt

Thiết bị gia nhiệt

Thiết bị gia nhiệt 120-350 m2.

Thông tin sản phẩm

Chứng nhận chất lượng

Thông tin liên hệ

Liên hệ:

Nhà máy Cơ khí - Công ty CP Đường Quảng Ngãi

Địa chỉ: 02 Nguyễn Chí Thanh - TP Quảng Ngãi - Tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3726.731, 0255.3726.735

Fax: 0255.3822.556

Email: cokhiqns@yahoo.com.vn

Website: www.qns.com.vn

cong ty mia duong quang ngai