Thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhà máy Đường An Khê

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Nhà máy Đường An Khê.
Thời gian nhận hồ sơ: Từ nay đến hết ngày 30/4/2021.
Chi tiết xem Thông báo.
cong ty mia duong quang ngai