UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đường Quảng Ngãi

Ngày 30/5/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 161/CPĐQQN-TCKT ngày 27/05/2016 của CTCP Đường Quảng Ngãi. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Đường Quảng Ngãi phát hành trả cổ tức thành công là 42.303.666 cổ phiếu.

Văn bản QNS gửi UBCKNN

Link UBCKNN

 
cong ty mia duong quang ngai