Công bố Chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh :

Mã số chi nhánh: 4300205943-001.

Đăng ký lần đầu : ngày 26 tháng 11 năm 2013.

Tên chi nhánh : Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

 Văn bản 

cong ty mia duong quang ngai