Công bố Nghị quyết của HĐQT QNS v/v thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng giống mía Gia Lai

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty  v/v thành lập Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng giống mía Gia Lai - Chi nhánh Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

Văn bản

Văn bản gửi UBCKNN

cong ty mia duong quang ngai