Công bố quyết định của Sở GDCK Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty

Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi công bố quyết định số 826/QĐ-SGDHN ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Văn bản

 
cong ty mia duong quang ngai